SPRZEDANE + REZERWACJA! Aktualizacja domów z etapu I oraz etapu II – 16.04.2024′