Dostępność domów z etapu I oraz etapu II – aktualizacja 18.12.2023′